Kvalitetssikring hos Damgaard Revision.

Som registreret revisorer er det et krav, at vi lever op til god revisorskik. Det betyder, at revisor skal have et kvalitetssikringssystem, som dokumenterer, at vi lever op til gældende retningslinjer for god revisorskik.

Kvalitetssikringssystemet sikrer, at der hele tiden sker kontrol af vores udførte arbejde undervejs i den enkelte opgave.

Samtidig sikrer kvalitetsstyringen og den efterfølgende interne og eksterne kontrol, at kunden har stor grad af sikkerhed for, at revisoren udfører sit arbejde med den nødvendige omhu og i overensstemmelse med god revisorskik.

Som registreret revisorfirma er Damgaard Revision underkastet ekstern kvalitetskontrol. Denne udføres indenfor en 6 års periode af registrerede revisorer, der er udpeget og godkendt af revisortilsynet, og som er uafhængige af Damgaard Revision.

Vi har jævnligt intern kontrol hvilket sikrer, at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsgange. Dette betyder også, at intet færdigt produkt forlader firmaet, før det er blevet gennemgået af en medarbejder, som har det overordnede ansvar.

Efteruddannelse af revisor

Fra 1. Januar 2009 er alle revisor ligeledes forpligtiget til at deltage i 120 timers efteruddannelsesprogram over treårige periode for at sikre, at alle revisorer til stadighed vedligeholder teoretisk viden og faglige kvalifikationer.

Ansatte hos Damgaard Revision deltager løbende i kurser, som skal sikre, at vi altid er opdateret med den nyeste faglige viden.