Tidsfrister

Der er forskellige tidsfrister som skal overholdes når man driver virksomhed.

 

Moms

Virksomheder som er momsregistrerede skal inberette moms enten månedsvis, kvartalsvis eller pr. halvår.

Månedsmoms: Er din virksomhed sat til månedsmoms skal indberetningen typisk ske senest d. 25-27 i den følgende måned efter afregningsmåneden. 

Kvartalsmoms: Er din virksomhed sat til kvartalsmoms skal indberetningen ske senest 2 måneder efter afregningsperioden.

Halvårsmoms: Er din virksomhed sat til halvårsmoms skal indberetningen ske senest 2 måneder efter afregningsperioden. 

Læs mere om tidsfristerne m.v. for momsindberetning her  

 

Skatter

A-Skat: Betales omkring d. 10 i hver måned, foruden i januar hvor den falder omkring d. 17.
Læs mere om A-Skat og AM-bidrag her

B-Skat: Betales omkring d. 20 i hver måned.
Læs mere om B-Skat her 

 

Diverse

ATP: Betales kvartalsvis.
Læs mere om ATP her