Huskeliste til årsregnskabet

Generelt:

kode til TASTSELV - PRIVAT :  ____________________________

kode til TASTSELV - ERHVERV :  __________________________

 

Alternativt gives autorisation til CVR.nr. 33 07 44 41

 

Årsoversigter for:

Banker

Kreditforeninger

Arbejdsgiver

Fagforeninger

Kommuner

Depoter

Andre kreditinstitutter

Kontokort o. lign.

 

Handelsnotaer for:

Biler m.v.

Aktier/anparter

Obligationer

Andre aktiver

 

Ejendomme:

Seneste offentlige vurdering

Omprioteringsdokumenter, indfrielser og nye lån

Forbedringer

Skøder ved handel

Refusionsopgørelser

 

Andet:

Pantsætninger, kautioner, og sikkerhedsstillelse

 

Virksomhed:

Afstemninger

Likvide midler

Bankgæld

Kreditforeningsgæld

Andre kreditinstitutter

Debitorer/kreditorer

Lønninger

Moms, totalafstemning regnskabsåret

A-skat m.v.

 

Dokumentation:

Årsopgørelse, Banker m.v.

Lønoplysningssedler

Kopi af anskaffelser over /kr. _____________

Pantsætninger (hvis nye)

Kautioner (hvis nye)

Sikkerhedsstillelse (hvis nye)

Registreringsattester (hvis nye)

Leasingkontrakter (hvis nye)

Lånekontrakter / afskrivninger (hvis nye)

Afregning af A-skat m.v. i næste regnskabsår

 

Opgørelse / lister:

Igangværende arbejde til kostpris/salgspris på sager

Varelager

Varedebitor

Tilgodehavende i øvrigt

Varekreditorer Skyldige omkostninger

Anden gæld