Fri telefon/privat andel af telefon

Værdien er kr. 2.700 årligt pr. person. Det månedlige beløb, der skal beskattes via lønsedlen er kr. 225,00 og for 14 dags lønnede udgør beløbet kr. 104,00. Bemærk i øvrigt, at momsreglerne ikke er ændret i forbindelse med den ”nye” private andel af telefon, hvilket medfører, at der fortsat kun kan trækkes moms af den erhvervsmæssige andel af en blandet telefon. Beskatningen omfatter både fastnet- og mobiltelefon, samt selve telefonen, forbrug og alm. ydelser, der er en del af abonnementet. Beskatningen omfatter også internetadgang.

 

Servicefradrag/håndværkerfradrag

I 2016 og 2017 er håndværkerfradragsordningen blevet ændret. Det betyder, at der er indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med, at fredragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser. F.eks. er istandsættelse af køkken og bad ikke længere omfattet af håndværkerfradrag.

Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr.

 

Udgifterne skal man selv indberette via Skat´s hjemmeside, hvor der på forsiden er et særskilt link/overskrift. Der findes en anbefalelsesværdig video, som tydeligt viser proceduren.

Indtastningsfristen er februar året efter, dog kan man indtaste senere, hvilket vil medføre, at der udskrives en ny årsopgørelse.

Man skal selv opbevare den originale dokumentation for udgifterne (3 år).

 

 

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte os