Fri telefon/privat andel af telefon

Værdien er kr. 2.900 årligt pr. person. Det månedlige beløb, der skal beskattes via lønsedlen er kr. 241,66 og for 14 dags lønnede udgør beløbet kr. 120,83. Bemærk i øvrigt, at momsreglerne ikke er ændret i forbindelse med den ”nye” private andel af telefon, hvilket medfører, at der fortsat kun kan trækkes moms af den erhvervsmæssige andel af en blandet telefon. Beskatningen omfatter både fastnet- og mobiltelefon, samt selve telefonen, forbrug og alm. ydelser, der er en del af abonnementet. Beskatningen omfatter også internetadgang.

Udgifterne skal man selv indberette via Skat´s hjemmeside, hvor der på forsiden er et særskilt link/overskrift. Der findes en anbefalelsesværdig video, som tydeligt viser proceduren.

Indtastningsfristen er februar året efter, dog kan man indtaste senere, hvilket vil medføre, at der udskrives en ny årsopgørelse.

Man skal selv opbevare den originale dokumentation for udgifterne (3 år).

 

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte os